logo miaiki club d'aikido et de iaido

Jumbi Dosa (préparation) partie 1

Jumbi Dosa (préparation) partie 2

Préparation au sabre

Suwari wasa (techniques assis)

Hanmi handachi wasa (tori assis, uke debout)

Tachi wasa (techniques debout)

Techniques sur Arme

Kokyo